Short film: When we fight

Verdenspremiere på When We Fight, om organisering i LAs lærerforening, første og største lærerstreik i USA.

Streiken kom etter år med frustrasjon. "Pedagoger og foreldre nådde et kokepunkt ... om forholdene i klasserommene," sa Caputo-Pearl. Noen av problemene på bordet var klassestørrelser på 45 eller flere elever, 40 prosent av skolene med en helsesøster bare én dag i uken, utilstrekkelig finansiering av nøkkelprogrammer som tidligopplæring og spesialundervisning.
The strike came after years of frustration. "Educators and parents reached a boiling point ... about conditions in classrooms," said Caputo-Pearl. Some of the problems on the table were class sizes of 45 or more students, 40 percent of schools with a nurse only one day a week, inadequate funding for key programs such as early childhood education and special education.

Panel

Bjørnar Mortensen Vik

Hovedtillitsvalgt, Skolenes landsforbund, Vestland. Har jobbet som lærer ved Årstad VGS siden 2015, og har undervist i både praktiske programfag i elektrofag og i historie/samfunnsfag. Har vært tillitsvalgt på skolen for Skolenes landsforbund siden 2017, og hovedtillitsvalgt i Skolenes landsforbund Vestland fylkeskommune siden 01. august i år.

Under lærerstreiken 2022 har han fungert som leder av streikekomiteen for alle våre medlemmer i videregående skoler i Vestland, og selv vært i streik fra 22.08 til den ble avsluttet ved tvungen lønnsnemd tirsdag 27.09.

Roy Henrik Eriksen (ordstyrer)

Styreleder, dotLeft

02.10.2022 15:35 40 mins
Yael, Yoni
2019
English
English
34 mins