Short film: When we fight

Verdenspremiere på When We Fight, om organisering i LAs lærerforening, første og største lærerstreik i USA.

Streiken kom etter år med frustrasjon. "Pedagoger og foreldre nådde et kokepunkt ... om forholdene i klasserommene," sa Caputo-Pearl. Noen av problemene på bordet var klassestørrelser på 45 eller flere elever, 40 prosent av skolene med en helsesøster bare én dag i uken, utilstrekkelig finansiering av nøkkelprogrammer som tidligopplæring og spesialundervisning.
The strike came after years of frustration. "Educators and parents reached a boiling point ... about conditions in classrooms," said Caputo-Pearl. Some of the problems on the table were class sizes of 45 or more students, 40 percent of schools with a nurse only one day a week, inadequate funding for key programs such as early childhood education and special education.

Panel

Bjørnar Mortensen Vik

Hovedtillitsvalgt, Skolenes landsforbund, Vestland.

Roy Henrik Eriksen (ordstyrer)

Styreleder, dotLeft

02.10.2022 15:35 40 mins
Yael, Yoni
2019
English
English
34 mins